top of page

Privacystatement van DOP platform vzw 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Als je onze vragen hebt,

mag je zeker contact met ons opnemen

DOP platform vzw
Appelstraat 27a

2140 Borgerhout

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt door DOP platform vzw ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

1: zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening aan jou te verbeteren. 

 

2: Voor deelnemers van TUIGmarkt, TUIGkrant en andere evenementen: je naam, e-mailadres, website, instagram en eventueel je geboortedatum en gemeente, naar aanleiding van deelname van evenementen verzamelen wij deze gegevens van de deelnemers. Deze worden niet gebruikt om te verspreiden maar als kennisgeving van onze doelgroep naar externe sponsors en steuners

 

3: je naam en e-mailadres wanneer je je opgeeft voor de fanclub(nieuwsbrief) van TUIG. Deze gegevens gebruiken we om je op de hoogte te houden van nieuws.

4: via cookies: De website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.

Bewaartermijn 

 

DOP platform vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens 

 

De 2 medewerkers die bij TUIG van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Je rechten omtrent jouw gegevens

 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Een verzoek of klacht indienen kan via de webformulieren op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

COOKIES

 

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van DOP platform vzw en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.tuig.rocks

 

Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. DOP platform maakt gebruik van de volgende Cookies:

 

Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische Cookies. DOP platform gebruikt WIX op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.
 

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en Youtube-pagina's. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

 

Laatste update 2 aug 2023

bottom of page